Tüm şirketler gelecek yıl yapay zeka harcamalarını artırmayı planlıyor - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Tüm şirketler gelecek yıl yapay zeka harcamalarını artırmayı planlıyor - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
Raporda, “Yanıt verenlerin %70’i yapay zeka projelerinin maliyetleri azaltmaya yardımcı olmasının çok önemli olduğunu söylerken, aynı yüzde, bu projelerin yeni gelir elde edilmesine yardımcı olmasının çok önemli olduğunu söylüyor (ancak (sektörler ve coğrafyalar arasında farklılıklar var),” raporda belirtildi ”

Anket iş öncelikleri hakkında zengin veriler içeriyor

Fransa’da ankete katılanların %70’i yapay zekayla ilgili deneyler yaptıklarını, %10’u ise bu konuda hiçbir şey yapmadıklarını söylüyor Üçte biri kazancın en az %50 olacağını söylüyor

Şirketlerin beklentileri çok mu iyimser?

Raporun ana bulguları şöyle:

 • Yapay zekanın iş dünyasında benimsenmesi yüksek vitese geçmeye hazırlanıyor  MIT Teknoloji İncelemesi İçgörüleri

  Yüzde 70’i Fransa’da yapay zekayı test ediyor

  Çalışma aynı zamanda küresel düzeyde bir dizi farklılığa da dikkat çekiyor com”  genel-15

  “Yanıt verenlerin %81’i yapay zekanın önümüzdeki iki yıl içinde sektörlerinin verimliliğini en az %25 artırmasını bekliyor


  Soruşturma MIT Technology Review Insights grubu tarafından dünya çapında 600 şirket arasında yürütüldü ve Perşembe günü yayınlandı Bu şirketlerdeki tüm yöneticilerin önümüzdeki yıl “veri altyapısını modernize etmek ve yapay zekayı benimsemek için” harcamaları artırmayı planladıklarını gösteriyor

 • Teknoloji yöneticileri bunu dağıtmak veya denemek için acele ediyor Ankette, “Katılımcıların çoğu akranlarından da benzer eylemler algılıyor; yanıt verenlerin %60’ı kendi sektörlerinde yapay zekanın benimsenmesinin “hızlı” veya “çok hızlı” olduğunu söylüyor Liderlerin, kapakları kapatma zamanının geldiğini düşünmedikleri açık  MIT Teknoloji İncelemesi İçgörüleri

  Araştırmaya göre, harcamaların artması söz konusu olduğunda katılımcıların çoğunluğu, kendi sektörlerindeki meslektaşlarının harcamalarında hızla ilerlediğini düşünüyor

  “Dinamikler sektöre göre biraz farklılık gösterse de, trend, kurumsal yapay zekanın benimsenmesinin istikrarlı bir hızla arttığı ve bunu destekleyecek veri modernizasyonunun bir öncelik olmaya devam ettiği yönünde Örneğin, üretken yapay zekanın en sık kullanıldığı durumlar arasında katılımcılar önem sırasına göre “kişiselleştirme ve müşteri deneyimi”, “tedarik zinciri optimizasyonu” ve “kalite kontrolü” örneklerini gösterdiler

  Ankette bazı örnekler yer alıyor ”  MIT Teknoloji İncelemesi İçgörüleri


  Kaynak : “ZDNet

  Çalışma bu yılın haziran ayından ağustos ayına kadar gerçekleştirildi ve 12 ülkede yıllık geliri yarım milyar dolar veya daha fazla olan şirketlere anket uygulandı

Raporun yazarı, şirketlerin oldukça iyimser beklentilere sahip olduğunu belirtiyor Otomobil üreticisi General Motors’un veri ve analiz sorumlusu Jon Francis şöyle diyor:

“Yapay zeka ve makine öğrenimindeki ilerlemeler ve yaptığımız yatırımlar sayesinde bugün, birkaç yıl öncesine göre daha iyi verimlilik yaratabiliyoruz […] “Bunu arka ofiste İK sohbet robotlarıyla, atölyede tahmine dayalı bakımla ve BT operasyonlarında yazılım geliştirmeyi ölçeklendirerek ve üreterek yapacağız

Ankete katılan yöneticilerin çoğu CIO’lar, Veri/Analitik Direktörleri, BT, Yapay Zeka veya Veri Mühendisliği Başkanlarından oluşuyordu ”

“Verimlilik yaratma konusunda bugün birkaç yıl öncesine göre daha iyi durumdayız”

Araştırmada, ankete katılan şirketlerin neredeyse yarısının veri ve yapay zeka altyapısına yönelik harcamalarını %25’ten fazla artıracaklarını söylediği belirtildi Örneğin, üretken yapay zekayı uygulamaya hazır olma açısından Japonya, Fransa’dan çok daha ileridedir; yanıt verenlerin %35’i şirketlerinin “yatırım yaptığını ve benimsediğini” söylerken, Fransa’da yanıt verenlerin yalnızca %28’i bunu söylüyor

 • Kuruluşlar, veri ve yapay zeka odaklı bir gelecek tasavvur etmek için yeniden yapılanmaya odaklanıyor

  Anket, şirketlerin yapay zeka programlarının ürün ve gelir açısından yeni yollar sağlamasını da beklediğini vurguluyor